Δίκαιο Μεταφορών


ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

Παροχή νομικών συμβουλών, γνωμοδοτήσεων επί θεμάτων μεταφορών, εθνικών και διεθνών, εμπορευμάτων οδικώς, αεροπορικώς και διά θαλάσσης.

Χειρισμός δικαστικών υποθέσεων που συναρτώνται  με το Δίκαιο των Μεταφορών (εθνικών & διεθνών).

Σύνταξη, σχολιασμός και γνωμοδοτήσεις επί εταιρικών συμβάσεων πάσης φύσεως απο «μεταφορέα» ή/και «παραγγελιοδόχου μεταφοράς», με πελάτες ή/και προμηθευτές / συνεργάτες τους