Εμπορικές Απαιτήσεις


ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ

Χειρισμός εξωδίκως υποθέσεων απαιτήσεων.

Δικαστική διεκδίκηση ενώπιον όλων των βαθμών δικαιοδοσίας, χρηματικών απαιτήσεων από επιταγές, συν/κές και τιμολόγια.

Προετοιμασία, σύνταξη & εκδίκαση δικογράφων ενώπιον όλων των βαθμών δικαιοδοσίας επί αστικών & εμπορικών διαφορών (διανομές, franchise, μισθώσεις , licensing κλπ)

Εξειδίκευση επί δικαστηρίων σχετικών με μεταφορές εμπορευμάτων και κατασκευές κτιριακών έργων, εγκαταστάσεων & υποδομών.

Διαιτησίες διεθνείς σύμφωνα με κανόνες διεθνούς διαιτησίας (ICC) επί θεμάτων εμπορικού δικαίου (INCOTERMS  κλπ) και Δημοσίων Έργων (FIDIC Rules) και στην Ελλάδα ενώπιον του Αρείου Πάγου σύμφωνα με τις ελληνικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Εκπροσώπηση ενώπιον Ελληνικών και Διεθνών Διαιτητικών Δικαστηρίων (Υπομνήματα, προφορικές παρουσιάσεις , εξετάσεις, παράσταση ενώπιον δικαστηρίων).