Σχετικά με εμάςΒΑΓΙΑ ΤΑΤΣΙΔΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ


26ετής εμπειρία σε θέματα εμπορικού Δικαίου (Εταιρειών και Επιχειρήσεων, Συγχωνεύσεων), στο Δίκαιο των διεθνών μεταφορών, στο οικογενειακό Δίκαιο και στον χειρισμό και εκδίκαση σημαντικών υποθέσεων ενώπιον όλων των δικαστηρίων. Αποτελεσματική, σύγχρονη και άμεση ανάπτυξη και επίλυση εταιρικών / επιχειρηματικών project.

ΣΤΕΛΛΑ ΜΠΙΝΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ


Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στο Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό Δίκαιο. Εμπειρία στο αστικό και εμπορικό Δίκαιο και στον χειρισμό και εκδίκαση υποθέσεων ενώπιον δικαστηρίων. Συνέπεια και υπευθυνότητα στον χειρισμό υποθέσεων.


ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΒΟΗΘΟΣ P/A


12ετή εμπειρία και ενασχόληση στην γραμματειακή υποστήριξη δικηγορικών γραφείων. Αποτελεσματική στην οργάνωση και λειτουργία δικηγορικών γραφείων. Συνέπεια, διακριτικότητα και ευγένεια.