Στέλλα Μπίνα


ΣΤΕΛΛΑ ΜΠΙΝΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2103626777

EMAIL : sbina@stlaw.eu

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εμπορικό Δίκαιο & Δίκαιο Εταιριών, Μετασχηματισμοί εταιριών, Σήματα, Οικογενειακό Δίκαιο, Ενοχικό Δίκαιο, Αστική ευθύνη εξ αυτοκινήτων.

 

ΓΛΩΣΣΕΣ

Ελληνικά, Αγγλικά & Γερμανικά.

Η Στέλλα είναι Δικηγόρος παρ’ Εφέταις, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο τραπεζικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο.

Η Στέλλα ασκεί μάχιμη και συμβουλευτική δικηγορία και ασχολείται κυρίως με υποθέσεις αστικού δικαίου (οικογενειακό, ενοχικό και αστική ευθύνη εξ αυτοκινήτων) και εμπορικού / εταιρικού δικαίου. Έχει σημαντική εμπειρία σε υποθέσεις μετασχηματισμών διάφορων εταιρικών μορφών, όπως σύσταση εταιριών, μετατροπές, συγχωνεύσεις και απορροφήσεις.

Αναλαμβάνει την διεκπεραίωση διαδικασιών κατοχύρωσης και ανανέωσης εμπορικών σημάτων σε εθνικό και Kοινοτικό επίπεδο.