Δήμητρα Πανάγου Ανδριτσοπούλου


ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ


Γραμματειακή Υποστήριξη & Βοηθός P/A

 

Η Τζέμα (Δήμητρα) είναι executive secretary του Γραφείου από το έτος 2008 με κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την οργάνωση του Γραφείου και, παράλληλα, την παρακολούθηση της πορείας των δικαστικών και εξωδίκων υποθέσεων πελατών του Γραφείου και τη διαρκή ενημέρωσή τους.

Κατά την περίοδο 1998 – 2006 εργάστηκε ως Γραμματέας Διοίκησης (Executive Secretary & Personal Assistant Προέδρου) μεγάλης κατασκευαστικής – πολυεθνικής εταιρίας και κατά την επόμενη περίοδο έτη 2006 – 2008 ως ελεύθερη επαγγελματίας με αντικείμενο τις εταιρικές δημόσιες σχέσεις.  Από το έτος 2008 εντάχθηκε στο δυναμικό του Γραφείου με τα προαναφερόμενα αντικείμενα.

Η Τζέμα είναι απόφοιτος Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και έχει παρακολουθήσει μαθήματα χειρισμού Προγραμμάτων Η/Υ.

Ομιλεί Ελληνικά & Αγγλικά